Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

 

Poskytujem psychoterapeutické služby v Banskej Bystrici

pre dospievajúcich a dospelých, vrátane partnerskej /manželskej terapie.

 

Problémy, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť:

 

 

Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu

 

  • Odborné poradenstvo poskytované po zadržaní vodičského preukazu na základe rozhodnutia policajného zboru v dôsledku šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odborné poradenstvo je realizované pre tých vodičov, ktorým psychiater neurčil diagnózu závislosti na alkohole. Viac informácií ->.

 

Dopravný psychológ - Banská Bystrica, psychotesty

 

  • vyšetrenia vodičov (mimo vodičov s právom prednostnej jazdy)
  • vyšetrenia inštruktorov autoškôl
  • vyšetrenia po odobratí vodičského oprávnenia

 

Objednať

Zázraky sa dejú každý deň

Keď si už myslíš, že máš dosť, obvykle si práve došiel do bodu,kedy sa dejú zázraky. Nevzdávaj sa!

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]

Človek si rýchlo zvykne na zázraky, ktoré sám vykoná.
Ozajstná sila je v našej psychike, dokáže robiť zázraky.
Veci sa stávajú výnimočnými, keď v ich výnimočnosť veríme.
Život nie je o hľadaní seba, život je o vytváraní seba.