Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

4.77142857143 1 1 1 1 1 Hodnotenie 4.77 (35 hlasov)
Fóbia - 4.8 z 5 spolu: 35 hlasov

 

fobiaStručne sa špecifická fóbia charakterizuje ako nadmerný alebo extrémny strach z určitých objektov, zvierat alebo situácií (napr. z uzavretých priestorov) a tento strach je iracionálny, nepotrebný alebo nadmerný.

Strach primeraný reálnemu nebezpečenstvu daného objektu alebo situácie sa nepovažuje za špecifickú fóbiu. Preto by sa strach z prepadnutia v tmavej uličke vo veľkomeste nemal považovať za fóbiu. Podobne strach zo smrteľne jedovatého hmyzu pri cestovaní do tropických oblastí nemusí

byť nereálny, tak ako strach pri prechádzaní starým, nestálym mostom cez hlbokú priekopu by nemal byť považovaný za fóbiu.

Na druhej strane strach, že vypadneme zo zavretého okna na 20. poschodí a strach z neškodných plazov v ZOO je nereálny, nezodpovedajúci skutočnosti. Aby sme strach z určitého objektu alebo situácie mohli nazvať fóbiou, musí nejakým spôsobom zasahovať do života človeka alebo mu spôsobovať výraznú úzkosť.

Ak strach nie je nadmerný, alebo nezasahuje do každodenných aktivít, potom ide o strach a nie o fóbiu. Napríklad strach z pavúkov alebo hadov nemusí dosiahnuť rozmery fóbie u človeka, ktorý žije v prostredí, kde sa hady a pavúky nevyskytujú.

Človeka, ktorý má strach z uzavretých priestorov ako sú výťahy, lietadlá alebo zadné sedadlá dvojdverových áut nepovažujeme za fobického, ak strach, ktorý prežíva na týchto miestach je relatívne mierny, nevyvoláva nadmernú úzkosť a nezasahuje do jeho každodenného života.

Inak povedané, človek, ktorý sa cíti nepohodlne v preplnenom výťahu, ale napriek tomu chodí výťahom a neobáva sa ako zvládne ďalšiu cestu výťahom, pravdepodobne netrpí fóbiou. Avšak človek, ktorý sa bojí výťahov až tak, že ich odmieta používať, dokonca aj keď musí ísť na 15. poschodie, alebo tam odmieta pracovať, trpí fóbiou.

Podobne človek, ktorý sa tak bojí pavúkov, že nechodí na pôjd, do pivnice, či odmieta siahnuť rukou do rohu skrinky, trpí fóbiou. Alebo človek, ktorý sa vyhýba diaľniciam a šoféruje len po bočných cestách zo strachu, že narazí do auta idúceho veľkou rýchlosťou, je skôr považovaný za fobického, než človek, ktorý sa cíti nesvoj počas jazdy na diaľnici, ale po nej jazdí, pretože je to pohodlnejšie.

Trpieť fóbiou neznamená, že sa objektu alebo situácii vždy vyhnete. Napr. človek, ktorý má strach z výťahov je schopný ísť výťahom, avšak len s veľkou nechuťou alebo za pomoci určitých liekov. Podobne človeka, ktorý na návštevu rodiny cestuje lietadlom a už týždeň pred letom trpí úzkosťou a nespavosťou považujeme za fobického.

Aby sme mohli povedať, že človek trpí fóbiou, objektu alebo situácii sa musí vyhýbať ALEBO ju znáša s úzkosťou a strach musí vyvolávať výraznú nepohodu ALEBO zasahovať do jeho každodenného života. Niekedy je ťažké odlíšiť strach od fóbie. Ale ak strach z určitého objektu alebo situácie zasahuje do každodenných aktivít, ktoré vykonávate doma, v práci, v spoločnosti alebo vo voľnom čase je psychoterapia tým najvhodnejším riešením pre Vás.

Diagnostické kritériá špecifickej fóbie

 1. Človek musí pociťovať nadmerný, alebo neopodstatnený strach, ktorý je vyvolaný špecifickým objektom alebo situáciou, napr. letom, výškou, zvieratami, injekciami, pohľadom na krv.
 2. Vystavenie sa obávanému objektu alebo situácii vždy vyvolá náhlu úzkostnú reakciu, ktorá môže mať formu panického záchvatu, napr. náhly nával strachu sprevádzaný intenzívnymi príznakmi rozrušenia, ako sú búšenie srdca a závrate.
 3. Človek si uvedomuje, že strach je nadmerný a neprimeraný. (nemusí to platiť u detí).
 4. Človek sa vyhýba obávanému objektu alebo situácii, a ak v nej vydrží, tak pociťuje intenzívne nepohodlie.
 5. Strach alebo vyhýbanie sa výrazne zasahuje do každodenného života človeka, do jeho fungovania alebo vzťahov, alebo človek žije v strachu z fóbie.
 6. Ak má človek menej ako 18 rokov, strach musí trvať najmenej 6 mesiacov.
 7. Strach, úzkosť alebo vyhýbanie sa špecifickému objektu alebo situácii nie je spôsobené inou duševnou poruchou.

 

Druhy fóbií

 1. Fóbie zo zvierat: napr. strach zo zvierat, vtákov, hmyzu, chrobákov, pavúkov
 2. Fóbie z prírodných javov : napr. strach z tmy, búrok, vody, výšok
 3. Situačné fóbie: napr. strach z lietadiel, vlakov, áut, uzavretých priestorov ako sú výťahy alebo malé miestnosti
 4. Fóbie z krvi, injekcií, poranenia: napr. strach z lekárskych zákrokov alebo nemocníc
 5. Iné fóbie: napr. strach z vracania, dusenia, balónov, jedla alebo zvukov

Liečba panickej poruchy

Ak celú svoju pozornosť zameráte na svoj strach, stanete sa väzňom vlastnej mysle.

Marekov príbeh

Vina sprevádzala Mareka neustále. Ak mu na um prišli “zlé” myšlienky – obvykle rúhačského alebo sexuálneho charakteru, modlil sa. Ale modlitba musela byť presná, povedaná ... (viac)

Máriin príbeh

Mária sa začala nutkavo obávať vírusovej nákazy v čase, keď sa jej najstarší syn nakazil život ohrozujúcim ...(viac)

Zuzana, 24 rokov

Trpela opakovanými závratmi, sťaženým dýchaním, búšením srdca, bolesťami na hrudníku, zahmleným videním, mala pocit hrče v krku a pocit neskutočna. Bála sa ... (viac)

Róbertov príbeh

Aj Róbert mal problém, s kontrolovaním, avšak väčšina jeho kontrolovania súvisela so šoférovaním. Raz podvečer, keď šoféroval, uvidel v strede vozovky muža. Prešiel okolo neho a... (viac)

Príbeh Denisy

Aj keď si Denisa nevedela ani len vybaviť obdobie v jej živote, v ktorom by nadmerne všetko nekontrolovala, neobťažovalo ju toto jej správanie, kým sa nedostala na vysokú...(viac)

Štefan, 35 rokov

Trpel závratmi, neostrým videním, búšením srdca a stratou koncentrácie. Prvýkrát sa to objavilo v práci, v prítomnosti kolegov. Začal mať pocity slabosti, nevoľnosť a závraty. Myslel si, ... (viac)

 

Príbeh Katky: “Čo ak?”

Moje ťažkosti s OCD sa začali obavou, že som pri odchode z domu nezamkla dvere. Po istom čase moja potreba skontrolovať ... (viac)