Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

4.70454545455 1 1 1 1 1 Hodnotenie 4.70 (44 hlasov)
Nevera, mimomanželské vzťahy a hľadanie stratenej dôvery - 4.7 z 5 spolu: 44 hlasov

 

neveraVeľmi zjednodušene možno mimomanželské vzťahy a dôvody nevery rozdeliť do niekoľkých kategórií:

Krátkodobá, situačná nevera

Majú krátkodobé trvanie, nie sú viazané na konkrétnu osobu a väčšinou sú situačne podmienené. Nevznikli ako dôsledok citového vzťahu, niekedy však doňho môžu prerásť. Môžu vznikať v situáciách, keď sú oslabené morálne zábrany (napr. pod vplyvom alkoholu). Obidvaja partneri otvorene, alebo v tichosti súhlasia, že to je krátkodobá, nezáväzná záležitosť. Niekedy však môže u jedného alebo obidvoch partnerov nastať vnútorný zmätok, ktorý môže túto „nezáväznú“ udalosť komplikovať.

Pravidelné nevera

Časté a náhodné kontakty sa môžu vyskytovať u promiskuitných ľudí bez vytvárania erotického vzťahu. K pravidelným sexuálnym kontaktom (s tým istým, alebo s rôznymi partnermi) môže dochádzať aj vtedy, ak v inak uspokojivom manželstve druhý partner nejaví dostatočný záujem o sex. V tom prípade sa nevera môže objaviť ako spôsob riešenia dlhodobejšej sexuálnej frustrácie. Tento typ by nemal byť zamieňaný s neverami, ktoré sú motivované potrebou hľadania nových sexuálnych zážitkov, erotického dobrodružstva, hľadaním odlišných alebo vzrušujúcejších sexuálnych partnerov.

Nevery vyvolané vývojovými krízami, alebo dramatickými životnými zmenami

Niekedy môže nevera súvisieť s neschopnosťou vyrovnať sa s náročným životným obdobím alebo krízou. Napríklad ľudia s nízkou sebaúctou, neistotou v sexuálnej oblasti, alebo neúspešnou separáciou od primárnej rodiny môžu mať vážne problémy s prechodom do manželského života, rodičovstva alebo do záväzného vzťahu.

Nevera môže podvedome predstavovať protest voči týmto novým pozíciám a zodpovednosti. Môže dočasne priniesť krátkodobú úľavu od stresu a tlaku spojeného s novými úlohami prameniacimi z role matky, otca. Muži v strednom veku, alebo ženy v po menopauze môžu prostredníctvom nevery hľadať potvrdenie vlastnej príťažlivosti. Niekedy môže nevera predstavovať rýchly spôsob k zvládnutiu napätia prameniaceho z ťažkých životných situácií ako napríklad chronická choroba partnera, strata zamestnania alebo finančného príjmu, narodenie postihnutého dieťaťa. V tomto prípade môže nevera slúžiť ako dočasné odvedenie pozornosti od stresujúcich životných okolností, nad ktorými človek nemá kontrolu.

Komplexnejšie a trvalejšie nevery

Do tejto skupiny patria nevery, ktoré trvajú dlhší čas a vzniká v nich citová angažovanosť. Často smerujú k rozvodu pôvodného manželstva. V týchto vzťahoch sú obidvaja partneri citovo zaangažovaní a plánujú spoločný život hneď, ako bude jeden z nich, alebo obidvaja, voľní. Tento typ nevery môže mať charakter dlhodobého prevažne sexuálneho vzťahu, alebo prevažne citového vzťahu.

Často je to pokus dostať sa z pôvodného nevyhovujúceho vzťahu do nového, lepšieho. Je tu však riziko vytvorenia podobnej vzťahovej situácie v novom vzťahu, ak zmena nie je zároveň sprevádzaná aj osobným rastom. Ani tento typ nevery nemusí byť po prepuknutí nevyhnutným dôvodom pre rozpad manželstva, pokiaľ majú obidvaja ochotu na obnove vzťahu pracovať.

 

Pomoc je možná v každom z uvedených prípadov. Výskumy ukazujú, že čím skôr po zistení nevery partneri do terapie vstúpia, tým je väčšia prevdepodobnosť, že dokážu krízu zvládnuť.

parova terapia psycholog

Nečakajte na koniec búrky, naučte sa tancovať v daždi...

parova terapia

Pre šťastie v živote sú dôležité tri základné esencie: niečo robiť, niečo milovať a v niečo veriť.

zivotna kriza

Každá rana zanechá jazvu a každá jazva rozpráva príbeh. Príbeh o tom, že som prežil/a. Craig Scott

zlomene srdce

Ak Vám niekto zlomil srdce, nechajte slzami naplniť rieku, postavte cez ňu most a choďte ďalej..

terapia par

Žiarlivosť je drak, ktorý popraví lásku pod zámienkou, že ju udržiava nažive. Havelock Ellis