SexuológProblémy so sexom – milovanie môže byť aj krajšie. Sexuálne problémy sú časté a postihujú veľký počet párov. Niektorým typom sexuálnej dysfunkcie v priebehu života trpí 10-38% párov západnej spoločnosti.

Neriešené sexuálne problémy významne obmedzujú radosť zo života, zasahujú do partnerského života, vedú ku konfliktom medzi partnermi a môžu viesť k rozpadu manželstva. Čím skôr si pár sexuálne problémy prizná a čím skôr ich rieši, tým je toto riešenie jednoduchšie a vyžaduje menej úsilia.

Krátko po vzniku sexuálneho problému stačí často len získať dostatok informácií. Zanedbané sexuálne problémy sa spravidla odstraňujú ťažšie a liečba trvá dlhšiu dobu, keďže už došlo k fixácii postojov a strachov.

Čo je to sexuálna dysfunkcia?

Sexuálna porucha sa prejavuje dlhodobým problémom v sexuálnom prežívaní, alebo fungovaní. Definícia sexuálnej poruchy nie je vždy presná, keďže je ťažké povedať, čo je „normálny“ vzorec sexuálneho správania. Vnímanie toho, čo je dobré a čo nie závisí od mnohých faktorov ako sú očakávania, vplyv priateľov, masmédií a podobne.

Medzi sexuálne dysfunkcie patria tiež rôzne stavy, keď sa človek nemôže podieľať na sexuálnom vzťahu tak, ako by chcel. Sexuálna reaktivita je proces, kde sa prepojujú telesné a vzťahové aspekty ľudského prežívania. Obvykle je teda problém spojený s nasledovnými faktormi:

 • psychologické (postoje k sexu, strach zo zlyhania, výkonová orientácia, problémy v komunikácii, negatívne postoje k vlastnému telu, obavy z tehotenstva, depresie, alebo úzkostná porucha – najčastejšie panická porucha),
 • vzťahové (očakávania, partnerské konflikty, vzťahová kríza, nevera, očakávania sexuálnej role...)
 • a telesné (choroba, lieky, závislosť na alkohole, drogách....)

Ak Vás teda trápi problém v sexuálnej oblasti, trvá viac ako 6 mesiacov, neodkladajte jeho riešenie na neskôr. Práve neriešením problému môže postupne dochádzať k jeho zväčšovaniu, znižovaniu sebadôvery, prípadne zbytočným partnerským nezhodám a konfliktom.

Prinášam prehľad najčastejších problémov v sexuálnej oblasti, ktoré je možné odstrániť, alebo výrazne zlepšiť pomocou psychoterapie. Rozhovory o tejto téme prebiehajú v bezpečí, tempo a rýchlosť akým sa v rozhovore posúvame udáva klient,klienka. Zablokovanie v oblasti schopnosti prežívať radosť z dotykov môže prameniť z akejkoľvek traumy alebo negatívneho zážitku v minulosti.

 

 Sexuálne dysfunkcie u žien:

 • Znížený sexuálny záujem (znížené libido, blokovaná sexuálna žiadostivosť) najčastejšia sexuálna dysfunkcia u žien. Hladina „normálneho“ záujmu je rôzna. Najlepším ukazovateľom u sekundárnej dysfunkcie je porovnanie s predchádzajúcou úrovňou záujmu. Obtiažne môže byť odlíšenie primárnej dysfunkcie od dolného pásma normálu. Často súvisí so všeobecnými problémami vo vzťahu k partnerovi
 • Znížené sexuálne vzrušenie porucha normálnej fyziologickej odozvy na sexuálnu stimuláciu a nedostatok pocitov obvykle spojených so sexuálnym vzrušením. Obvyklé je u žien so zníženým sexuálnym záujmom, v období menopauzy, po pôrode a tiež u žien s veľkými zábranami v oblasti sexuality.
 • Dysfunkcia orgazmu chýbanie alebo ojedinelý výskyt orgazmu. Dôležité je rozlíšiť ženy, ktoré nemôžu dosiahnuť orgazmus s partnerom, ale s niekým iným to dokázali, resp. dokážu ho dosiahnuť sami a ženami, ktoré ho nedosiahnu ani masturbáciou, alebo nikdy ani sami nemasturbovali. Sekundárna dysfunkcia orgazmu je často spätá so všeobecnými problémami vo vzťahu k partnerovi.
 • Vaginizmus sexuálny styk je nemožný, alebo bolestivý z dôvodov kŕčovitého stiahnutia vaginálneho svalstva pri pokuse o penetráciu. Obvykle sa jedná o primárnu poruchu i keď môže vzniknúť aj sekundárne po poranení alebo infekcii. Ženy trpiace vaginizmom mávajú skreslené predstavy o rozmeroch a ďalších charakteristikách vagíny. Väčšina žien má inak normálnu sexuálnu reaktivitu.
 • Bolesť pri súloži (dyspareúnia) lokalizované povrchne (pri miernom vaginizme, nedostatočnom vzrušení, vaginálnej infekcii, alebo zápale Bartholiniho žľazy) , alebo sú lokalizované hlboko vo vagíne (obvykle spôsobené infekciou v panve alebo endometriózou)

Sexuálne dysfunkcie u mužov

 • Znížený sexuálny záujem – neobvyklý problém, ale môže byť základnou príčinou v niektorých prípadoch erektilnej dysfunkcie. Sekundárny znížený záujem býva často spojený s všeobecnými problémami vo vzťahu s partnerkou alebo s depresiou. Potrebné je vylúčiť organické príčiny (hypogonadizmus).
 • Erektilná dysfunkcia najobvyklejší problém u mužských pacientov, v poslednom časté aj u mladých mužov. Vplývajú tu psychické (úzkosť, sústredenie na výkon) aj telesné (cukrovka, kardiovaskulárne problémy, porušenie miechy, lieky na tlak...)
 • Predčasná ejakulácia je ťažké ju definovať, je potrebné vychádzať z vyšetrenia obidvoch partnerov (pozor na neprimerané očakávania). Obvykle sa jedná o primárnu poruchu. Predispozičným faktorom môže byť rýchla ejakulácia pri masturbácii, mladosť, stres, dlhé obdobie bez sexuálnych aktivít, prvé sexuálne kontakty. Za dysfunkčnú sa považuje len trvalá a nechcená predčasná ejakulácia.
 • Oneskorená (chýbajúca) ejakulácia neobvyklá porucha. Týka sa ejakulácie a tiež dosiahnutia orgazmu. K ejakulácii môže dochádzať len v spánku, pri masturbácii, ale nie s partnerkou, alebo nikdy. O oneskorenej ejakulácii hovoríme vtedy, keď je potrebné prevádzať sexuálnu stimuláciu príliš dlho.
 • Bolestivá ejakulácia a bolesť pri súloži  pocity pálenia sú obvykle spôsobené infekciou. Zvýšená citlivosť žaluďa penisu po ejakulácii je normálna. Obvykle je príčinou telesný problém (tuhá predkožka, natrhnuté frenum..)

Telesné choroby, ktoré môžu zapríčiniť sexuálnu poruchu:

 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • poškodenie centrálneho nervového systému (napríklad poranenia hlavy, mozgová porážka,...)
 • nasledky alkoholizmu
 • choroby žliaz s vnútornou sekréciou
 • chroby čriev
 • porušená miecha
 • nádory

Lieky, ktorých užívanie môže viesť k sexuálnym poruchám:

 • lieky znižujúce krvný tlak (antihypertenzíva)
 • psychiatrické lieky (neuroleptiká, antidepresíva, hypnotiká, sedatíva)
 • hormonálne preparáty (kortikoidy) a veľa ďalších
Read more