Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

kríza vo vzťahu

 • Nevera, mimomanželské vzťahy a hľadanie stratenej dôvery

   

  neveraVeľmi zjednodušene možno mimomanželské vzťahy a dôvody nevery rozdeliť do niekoľkých kategórií:

  Krátkodobá, situačná nevera

  Majú krátkodobé trvanie, nie sú viazané na konkrétnu osobu a väčšinou sú situačne podmienené. Nevznikli ako dôsledok citového vzťahu, niekedy však doňho môžu prerásť. Môžu vznikať v situáciách, keď sú oslabené morálne zábrany (napr. pod vplyvom alkoholu). Obidvaja partneri otvorene, alebo v tichosti súhlasia, že to je krátkodobá, nezáväzná záležitosť. Niekedy však môže u jedného alebo obidvoch partnerov nastať vnútorný zmätok, ktorý môže túto „nezáväznú“ udalosť komplikovať.

  Read more
 • Terapia sexuálnych dysfunkcií - keď túžba nestačí

  sexuologProblémy so sexom – milovanie môže byť aj krajšie. Sexuálne problémy sú časté a postihujú veľký počet párov. Niektorým typom sexuálnej dysfunkcie v priebehu života trpí 10-38% párov západnej spoločnosti.

  Neriešené sexuálne problémy významne obmedzujú radosť zo života, zasahujú do partnerského života, vedú ku konfliktom medzi partnermi a môžu viesť k rozpadu manželstva. Čím skôr si pár sexuálne problémy prizná a čím skôr ich rieši, tým je toto riešenie jednoduchšie a vyžaduje menej úsilia.

  Krátko po vzniku sexuálneho problému stačí často len získať dostatok informácií. Zanedbané sexuálne problémy sa spravidla odstraňujú ťažšie a liečba trvá dlhšiu dobu, keďže už došlo k fixácii postojov a strachov.

  Čo je to sexuálna dysfunkcia?

  Sexuálna porucha sa prejavuje dlhodobým problémom v sexuálnom prežívaní, alebo fungovaní. Definícia sexuálnej poruchy nie je vždy presná, keďže je ťažké povedať, čo je „normálny“ vzorec sexuálneho správania. Vnímanie toho, čo je dobré a čo nie závisí od mnohých faktorov ako sú očakávania, vplyv priateľov, masmédií a podobne.

  Medzi sexuálne dysfunkcie patria tiež rôzne stavy, keď sa človek nemôže podieľať na sexuálnom vzťahu tak, ako by chcel. Sexuálna reaktivita je proces, kde sa prepojujú telesné a vzťahové aspekty ľudského prežívania. Obvykle je teda problém spojený s nasledovnými faktormi:

  • psychologické (postoje k sexu, strach zo zlyhania, výkonová orientácia, problémy v komunikácii, negatívne postoje k vlastnému telu, obavy z tehotenstva, depresie, alebo úzkostná porucha – najčastejšie panická porucha),
  • vzťahové (očakávania, partnerské konflikty, vzťahová kríza, nevera, očakávania sexuálnej role...)
  • a telesné (choroba, lieky, závislosť na alkohole, drogách....)

  Ak Vás teda trápi problém v sexuálnej oblasti, trvá viac ako 6 mesiacov, neodkladajte jeho riešenie na neskôr. Práve neriešením problému môže postupne dochádzať k jeho zväčšovaniu, znižovaniu sebadôvery, prípadne zbytočným partnerským nezhodám a konfliktom.

  Prinášam prehľad najčastejších problémov v sexuálnej oblasti, ktoré je možné odstrániť, alebo výrazne zlepšiť pomocou psychoterapie.

   

  Telesné choroby, ktoré môžu zapríčiniť sexuálnu poruchu:

  • cukrovka (diabetes mellitus)
  • poškodenie centrálneho nervového systému (napríklad poranenia hlavy, mozgová porážka,...)
  • nasledky alkoholizmu
  • choroby žliaz s vnútornou sekréciou
  • chroby čriev
  • porušená miecha
  • nádory

  Lieky, ktorých užívanie môže viesť k sexuálnym poruchám:

  • lieky znižujúce krvný tlak (antihypertenzíva)
  • psychiatrické lieky (neuroleptiká, antidepresíva, hypnotiká, sedatíva)
  • hormonálne preparáty (kortikoidy) a veľa ďalších

   Sexuálne dysfunkcie u žien:

  • Znížený sexuálny záujem (znížené libido, blokovaná sexuálna žiadostivosť) najčastejšia sexuálna dysfunkcia u žien. Hladina „normálneho“ záujmu je rôzna. Najlepším ukazovateľom u sekundárnej dysfunkcie je porovnanie s predchádzajúcou úrovňou záujmu. Obtiažne môže byť odlíšenie primárnej dysfunkcie od dolného pásma normálu. Často súvisí so všeobecnými problémami vo vzťahu k partnerovi
  • Znížené sexuálne vzrušenie porucha normálnej fyziologickej odozvy na sexuálnu stimuláciu a nedostatok pocitov obvykle spojených so sexuálnym vzrušením. Obvyklé je u žien so zníženým sexuálnym záujmom, v období menopauzy, po pôrode a tiež u žien s veľkými zábranami v oblasti sexuality.
  • Dysfunkcia orgazmu chýbanie alebo ojedinelý výskyt orgazmu. Dôležité je rozlíšiť ženy, ktoré nemôžu dosiahnuť orgazmus s partnerom, ale s niekým iným to dokázali, resp. dokážu ho dosiahnuť sami a ženami, ktoré ho nedosiahnu ani masturbáciou, alebo nikdy ani sami nemasturbovali. Sekundárna dysfunkcia orgazmu je často spätá so všeobecnými problémami vo vzťahu k partnerovi
  • Vaginizmus sexuálny styk je nemožný, alebo mimoriadne bolestivý z dôvodov kŕčovitého stiahnutia vaginálneho svalstva pri pokuse o penetráciu. Obvykle sa jedná o primárnu poruchu i keď môže vzniknúť aj sekundárne po poranení alebo infekcii. Ženy trpiace vaginizmom mávajú skreslené predstavy o rozmeroch a ďalších charakteristikách vagíny. Väčšina žien má inak normálnu sexuálnu reaktivitu.
  • Bolesť pri súloži (dyspareúnia) lokalizované povrchne (pri miernom vaginizme, nedostatočnom vzrušení, vaginálnej infekcii, alebo zápale Bartholiniho žľazy) , alebo sú lokalizované hlboko vo vagíne (obvykle spôsobené infekciou v panve alebo endometriózou)

  Sexuálne dysfunkcie u mužov

  • Znížený sexuálny záujem – neobvyklý problém, ale môže byť základnou príčinou v niektorých prípadoch erektilnej dysfunkcie. Sekundárny znížený záujem býva často spojený s všeobecnými problémami vo vzťahu s partnerkou alebo s depresiou. Potrebné je vylúčiť organické príčiny (hypogonadizmus).
  • Erektilná dysfunkcia najobvyklejší problém u mužských pacientov, v poslednom časté aj u mladých mužov. Vplývajú tu psychické (úzkosť, sústredenie na výkon) aj telesné (cukrovka, kardiovaskulárne problémy, porušenie miechy, lieky na tlak...)
  • Predčasná ejakulácia je ťažké ju definovať, je potrebné vychádzať z vyšetrenia obidvoch partnerov (pozor na neprimerané očakávania). Obvykle sa jedná o primárnu poruchu. Predispozičným faktorom môže byť rýchla ejakulácia pri masturbácii, mladosť, stres, dlhé obdobie bez sexuálnych aktivít, prvé sexuálne kontakty. Za dysfunkčnú sa považuje len trvalá a nechcená predčasná ejakulácia.
  • Oneskorená (chýbajúca) ejakulácia neobvyklá porucha. Týka sa ejakulácie a tiež dosiahnutia orgazmu. K ejakulácii môže dochádzať len v spánku, pri masturbácii, ale nie s partnerkou, alebo nikdy. O oneskorenej ejakulácii hovoríme vtedy, keď je potrebné prevádzať sexuálnu stimuláciu príliš dlho.
  • Bolestivá ejakulácia a bolesť pri súloži  pocity pálenia sú obvykle spôsobené infekciou. Zvýšená citlivosť žaluďa penisu po ejakulácii je normálna. Obvykle je príčinou telesný problém (tuhá predkožka, natrhnuté frenum..)
  Read more