Moje skúsenosti a oficiálne vzdelávanie

(neoficiálne čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy)

Psychoterapeutická, psychologická prax: